کاغذ خرد کن

ویدیو

شرح

فناوری خرد کردن با سرعت آهسته تا متوسط ما کاربردهای گسترده بازیافت کاغذ را پوشش می دهد. خواه روزنامه، مجله یا مقوا باشد، خردکن های ما می توانند انواع ضایعات کاغذ را با چگالی ظاهری متفاوت مدیریت کنند و سطح گرد و غبار را کنترل کنند تا از آلودگی دوم جلوگیری کنند.

مواد نمونه

روزنامه

روزنامه

مجلات

مجلات

مقوا (شامل هسته ها)

مقوا (شامل هسته ها)

اسناد محرمانه

اسناد محرمانه

خردکن برایکاغذ خرد کن

سری GMC

گرانولاتورها
سری GMC بیشتر بدانید
55 تا 75 کیلو وات

سری GC

گرانولاتورها
سری GC بیشتر بدانید
15 تا 45 کیلو وات

سری GXC

گرانولاتورهای سنگین
سری GXC بیشتر بدانید
55 ~ 315 کیلو وات