اخبار

Genox در کنفرانس رسانه ای Chinaplas با تمرکز بر کاوش مسیرهای جدید برای توسعه سبز شرکت کرد.

Genox در کنفرانس رسانه ای Chinaplas با تمرکز بر کاوش مسیرهای جدید برای توسعه سبز شرکت کرد.

در 22 آوریل، Genox تجهیزات پیشرفته و راه حل های بازیافت سبز را برای استفاده از منابع زباله جامد در کنفرانس رسانه ای Chinaplas ارائه کرد.

بیشتر بدانید

نمایشگاه های تجاری

رویدادهای مشترک زباله های الکترونیکی، بازیافت فلز و باتری

رویدادهای مشترک زباله های الکترونیکی، بازیافت فلز و باتری

تاریخ: 26 ژوئن تا 27 ژوئن 2024
محل برگزاری: فرانکفورت مسه
شماره غرفه: E110

بیشتر بدانید