Contact

Inquiry Form

Contact Info

Address: No.2 Xinqiao, Dongchong, Nansha, Guangzhou,China
Tel: +86-20-66851345
Fax: +86-20-66851347
Email: info@genoxtech.com