Contact Us

Inquiry Form

Contact Info

  • Address: No.3, Guangzhu Road, DongChong Town, Nansha District, Guangzhou, China
  • Tel: +86-20-66851345
  • Email:  info@genoxtech.com
      mjjiang@genoxtech.com